Skip to main content

Vallning


Australian kelpie ska ha en naturlig instinkt och fallenhet för att valla får, både på öppen ostängslad mark och i inhägnade fållor. För att bibehålla Australian kelpiens vallanlag kan ägare till Australian kelpies genomföra vallanlagstest  för att testa rasens naturliga vallegenskaper.

Svenska Kelpieklubben har sedan 1 oktober 2007 arbetat aktivt med ett inofficiellt register för de hundar som genomfört test av vallningsanlag. Testet utfördes då enligt det regelverk som Beardedcollieklubben hade tagit fram. Sedan 1 januari 2018 finns det officiella vallanlagstest för Australian kelpie. Testet ansvaras av Svenska Kroppsvallarna och är en översättning samt bearbetning av FCI:s regler kring NHAT.

FCI-NHAT

FCI-NHAT är ett anlagstest och syftar till att beskriva de viktigaste karakteristiska egenskaper som alla vallande raser har gemensamt.

 • Intresse för en flock av djur.

 • Viljan att samarbeta med sin förare.
 • Driften att kontrollera flockens rörelser.
 • Den naturliga viljan att söka balanspunkten mitt emot sin förare för att bättre kontrollera flocken.

Instinkt för vallning är en komplex blandning av nedärvda egenskaper och förmåga som gör en hund användbar till att kontrollera en flock. Det är ett stereotypiskt, instinktivt och funktionellt beteende hos vallhundar, som inte är ett resultat av inlärning eller erfarenhet.

För att kunna delta på FCI-NHAT ska hunden ha fyllt 12 månader och följa reglerna enligt SKK's allmänna föreskrifter för utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar. 

Mer om NHAT:

Genomförande av NHAT

Vallanlagstestet kan genomföras med antingen får eller nöt.  Anlagstestarens bedömning startar då deltagaren påbörjar testet. Hunden kommer att bedömas för sin funktion som vallhund. Testet är även indelat i två delar. Första delen avser grundläggande sociala egenskaper hos hunden och den andra delen avser anlagen för vallning.

 • Del 1: Socialt beteende

  Under första delen av testet bedömer testledaren hundens sociala förmågor som delas in enligt följande:

  • Kontakt med människor
  • Kontakt med hundar
  • Känslighet för ljud
  • Relation till föraren
 • Del 2: Vallningsanlag

  Anlagstestaren ger hunden tillräcklig möjlighet och tid att visa sina egenskaper. Anlagstestaren kan instruera föraren genom testet, för att uppmuntra och följa hunden. Föraren får uppmuntra hunden men inte genom att ge godis eller leka med hunden. Följande delar testas:

  • Att närma sig flocken
  • Kontakt med flocken
  • Intresse och initiativ

Bedömning av NHAT

Testerna av socialt beteende och vallningsanlag bedöms separat.

 • A) Socialt beteende

  Anlagstestaren kommer att göra korta noteringar om uppförande och kvalificera hunden som Godkänd (G), Ej Godkänd (EG) eller Diskvalificerad (DIS).

  Om hunden inte blir godkänd under första delen, beteendetestet får den inte fortsätta till den andra delen, vallningsanlag.

 • B) Vallningsanlag

  Anlagstestaren kommer att ge något av följande omdömen: Excellent (EXC), Good (G), Bristfällig – Insufficient (INS) eller Diskvalificerad (DIS) i fall av aggression mot fåren.

Hund som diskvalificerats får inte göra om testet. Hund som i del 2 får bedömning Bristfällig får göra om testet vid ett annat tillfälle. Alla resultat registreras  på SKK Hunddata/Avelsdata.

Inofficiella vallanlagstest

Från 1 oktober 2007 har Svenska Kelpieklubben arbetat aktivt med ett register för de hundar som genomfört inofficiellt test av vallningsanlag. Dessa tester genomförs fortfarande och registreras i Svenska Kelpieklubbens eget register. De inoffciella vallanlagstesten anordnas fortfarande och utlyseas via Svenska Kelpieklubben.

Se sammanställningen nedan av de inoffciella vallanlagstestprotokollen.