Årsmöte 2021

Kallelse till Svenska kelpieklubbens årsmöte 2021


Samtliga medlemmar kallas härmed till Svenska kelpieklubbens årsmöte den 12-14 mars 2021.
Mötet genomförs på distans som ”förenklat årsmöte via webben” och pågår under tre dagar. Du deltar genom att någon gång under mötestiden avge dina röster.

Deltagande vid mötet är endast möjlig för medlemmar som haft ett gällande medlemskap den 31 december 2020 och har korrekt mejladress registrerad hos klubben. Om du vill registrera eller ändra din mejladress hos klubben – ta kontakt med Renate Hagelin via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Samtliga medlemmar som uppfyller ovan kriterier kommer före mötets öppnande att få en inbjudan att delta skickad till sin e-postadress.

Rambudget

Till den här kallelsen bifogas styrelsens förslag till rambudget för kommande verksamhetsår. Om du önskar ändring av rambudgeten ska du ta kontakt med klubbens revisorer Susanne Konola eller Nathalie Stors, som har behörighet att lämna ett alternativt förslag. Du når revisorerna via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. och Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Val

Valbar till förtroendepost är endast den som nominerats senast fem dagar till mötet. Nominering av personer sker till valberedningen och ska innehålla namn på och kontaktuppgifter till den nominerade samt uppgift om vilken post nomineringen avser.

Person kan endast nomineras till en post av följande:

  1. Ordförande
  2. Styrelseledamot/suppleant
  3. Revisor/revisorssuppleant
  4. Valberedningens sammankallande
  5. Ledamot i valberedningen

Valberedningen kontrollerar om den nominerade är tillfrågad och medlem i klubben samt, om den nominerade har nominerats till fler än en post, vilken post den nominerade önskar kandidera till. Förslag på nomineringar skickas till Kicki Jidebom via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Valberedningen överlämnar ett ”traditionellt” förslag samt en lista över andra nominerade personer. Samtliga dessa är valbara vid årsmötet. I den bifogade arbetsordningen kan du läsa mer om hur valen fungerar.

Informationsmöte inför årsmötet

Eftersom det inte kommer ske någon dialog eller interaktion vid själva årsmötet så bjuder vi in till ett informationsmöte söndagen den 7 mars kl. 19.00. Det kommer ske digitalt.

Inget deltagande krävs på detta möte för att delta på själva årsmötet. Tanken är att det mötet ska innehålla en del av det som det förenklade årsmötet inte kommer att innehålla.

Vänliga hälsningar
Styrelsen
Svenska kelpieklubben
2021-01-29

Svenska Kelpieklubben

Svenska Kelpieklubben är en förening som har avelsansvar för Australian Kelpie, en hundras som går under FCI-rasgrupp: Vall- Boskaps- och Herdehundar, och tillhör även en av de raser som kallas för brukshund inom Svenska Brukshundklubben.


© Svenska Kelpieklubben