Vallanlagstest

Foto: Sofia Olsson, 2020

Rasen ska ha en naturlig instinkt och fallenhet för att valla får, både på öppen ostängslad mark och i inhägnade fållor. För att bibehålla Australian kelpiens vallanlag kan ägare till Australian kelpies genomföra anlagstestet NHAT (Natural Herding Aptitude Test) för att testa rasens naturliga vallegenskaper.

Svenska Kelpieklubben har sedan 1 oktober 2007 arbetat aktivt med ett inofficiellt register för de hundar som genomfört test av vallningsanlag. Testet utfördes då enligt det regelverk som Beardedcollieklubben hade tagit fram.

Sedan 1 januari 2018 genomförs vallanlagstesten officiellt för Australian kelpie. Testet ansvaras av Svenska Kroppsvallarna och är en översättning samt bearbetning av FCI:s regler kring NHAT.

För att kunna delta på NHAT ska hunden ha fyllt 12 månader och följa reglerna enligt SKK's allmänna föresprifter för utställningar, prov, tävlingar och beskrivngar. 

Genomförande

Vallanlagstestet kan genomföras med antingen får eller nöt.  Anlagstestarens bedömning startar då deltagaren påbörjar testet. Hunden kommer att bedömas för sin funktion som vallhund. Testet är även indelat i två delar. Första delen avser grundläggande sociala egenskaper hos hunden och den andra delen avser anlagen för vallning.

Del 1: Socialt beteende
Första delen av testet bedömar testledaren hundens sociala förmågor som delas in enligt följande:

  • Kontakt med människor
  • Kontakt med hundar
  • Känslighet för ljud
  • Relation till föraren

Del 2: Vallningsanlag
Anlagstestaren ger hunden tillräcklig möjlighet och tid att visa sina egenskaper. Anlagstestaren kan instruera föraren genom testet, för att uppmuntra och följa hunden. Föraren får uppmuntra hunden men inte genom att ge godis eller leka med hunden. Följande delar testas:

  • Att närma sig flocken
  • Kontakt med flocken
  • Intresse och initiativ

Resultat

Testerna av socialt beteende och vallningsanlag bedöms separat.

A) Socialt beteende
Anlagstestaren kommer att göra korta noteringar om uppförande och kvalificera hunden som Godkänd (G), Ej Godkänd (EG) eller Diskvalificerad (DIS).

Om hunden inte blir godkänd under första delen, beteendetestet får den inte fortsätta till den andra delen, vallningsanlag.

B) Vallningsanlag
Anlagstestaren kommer att ge något av följande omdömen: Excellent (EXC), Good (G), Bristfällig – Insufficient (INS) eller Diskvalificerad (DIS) i fall av aggression mot fåren.

Hund som diskvalificerats får inte göra om testet. Hund som i del 2 får bedömning Bristfällig får göra om testet vid ett annat tillfälle.

Resultaten registreras  på SKK Hunddata/Avelsdata.

Anmäla till vallanlagstest

Du kan anmäla dig till NHAT för Australian kelpie genom anmäla till de test som arrangeras av Svenska kelpieklubben eller kontakta någon av de testledare som är godkända för Australian kelpie.

Godkända testledare för NHAT

Lisbeth Cederberg

Färentuna

Vallhundsinstruktör, träningar för kelpies.

Mobil: 0735-89 76 07
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Ewa Myrbrink

Mårtensby, Almunge

Vallhundsinstruktör, har träningar för de flesta vallhundsraser.

Mobil: 0708-88 16 87
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Paula Zieger

Rydsgård

Steg 2 instruktör i SVAK, träning träning för BC och kelpie. 

Mobil: 0705-41 43 64
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Svenska Kelpieklubben

Svenska Kelpieklubben är en förening som har avelsansvar för Australian Kelpie, en hundras som går under FCI-rasgrupp: Vall- Boskaps- och Herdehundar, och tillhör även en av de raser som kallas för brukshund inom Svenska Brukshundklubben.


© Svenska Kelpieklubben