Hanhundslistor


Svenska Kelpieklubben har tagit fram hanhundslistor för underlätta för uppfödare att hitta lämpliga hanhundar att använda i avel.

Hanar som är HD-fria och genomfört MH

I denna hanhundslista hittar du på alla hanar som är födda 2008 och senare, har HD grad A eller B samt har genomfört MH. Du kan se resultat från Moment 1a-c samt moment 10 från MH i listan.

Du kan även se hur många avkommor hunden hade när listan gjordes samt hur många barnbarn hanens föräldrar har. 

I listan kan det finnas hundar som är kryptorchida, de får inte användas i avel. Tänk på att en hane som inte är utställd med godkänt resultat eller har gjort en godkänd exteriörbeskrivning måste ha ett testikelintyg för att få användas i avel. Information om hanar som är avlidna, kastrerade eller kryptorchida står med om det har rapporterats in till SVEKK.

Förklaring till vad siffrorna på moment 1a-c och moment 10 på MH betyder (klicka på bilden):

Hanar som inte har några avkommor

Sedan hösten 2019 har Svenska Kelpieklubben även publicerat en lista hanar som är minst ca 5 år och ännu inte har några avkommor samt vars kull/helsyskon har max 2 kullar totalt. Vissa av dessa kan vara mer angelägna att använda för att bibehålla mer genetisk variation i rasen. I listan finns även hanar som inte bor i Sverige, som inte gjort MH samt som har HD eller inte är röntgade.

Svenska Kelpieklubben

Svenska Kelpieklubben är en förening som har avelsansvar för Australian Kelpie, en hundras som går under FCI-rasgrupp: Vall- Boskaps- och Herdehundar, och tillhör även en av de raser som kallas för brukshund inom Svenska Brukshundklubben.


© Svenska Kelpieklubben