Hanhundslistor

Svenska Kelpieklubben har tagit fram hanhundslistor för underlätta för uppfödare att hitta lämpliga hanhundar att använda i avel.

Hanar som är fri från HD och genomfört MH

I denna hanhundslista hittar du på alla hanar som är födda 2008 och senare, har HD grad A eller B samt har genomfört MH. Du kan se resultat från Moment 1a-c samt moment 10 från MH i listan.

Du kan även se hur många avkommor hunden hade när listan gjordes samt hur många barnbarn hanens föräldrar har. 

I listan kan det finnas hundar som är kryptorchida, de får inte användas i avel. Tänk på att en hane som inte är utställd med godkänt resultat eller har gjort en godkänd exteriörbeskrivning måste ha ett testikelintyg för att få användas i avel. Information om hanar som är avlidna, kastrerade eller kryptorchida står med om det har rapporterats in till SVEKK.

Förklaring till vad siffrorna på moment 1a-c och moment 10 på MH betyder (klicka på bilden):

Hanar som inte har några avkommor

Sedan hösten 2019 har Svenska Kelpieklubben även publicerat en lista hanar som är minst ca 5 år och ännu inte har några avkommor samt vars kull/helsyskon har max 2 kullar totalt. Vissa av dessa kan vara mer angelägna att använda för att bibehålla mer genetisk variation i rasen. I listan finns även hanar som inte bor i Sverige, som inte gjort MH samt som har HD eller inte är röntgade.

Sidan är senast uppdaterad: 2020-11-02

Svenska Kelpieklubben

Svenska Kelpieklubben är en förening som har avelsansvar för Australian Kelpie, en hundras som går under FCI-rasgrupp: Vall- Boskaps- och Herdehundar, och tillhör även en av de raser som kallas för brukshund inom Svenska Brukshundklubben.


© Svenska Kelpieklubben