Styrelsen 2021

Nedan följer vilka som sitter i styrelsen och valberedningen
aktuellt under verksamhetsår.


Ordförande

Conny Borg

Vice ordförande

Kristina Svanfeldt

Sekreterare

Sofia Olsson

Kassör

Annette Rydebrink

Ordinarie ledamot

Cecilia Mårtensson

Ordinarie ledamot

Martti Keskinen

Ordinarie ledamot

Emma Wirblad

Suppleant

Ann-Sofie Lindgren

Suppleant

Mari Lindström

Revisor

Nathalie Stors

Revisor

Susanne Konola

Revisorsuppleant

Kicki Jidebom

Revisorsuppleant

Maria Dahlberg

Valberdning

Sammankallande

Renate Hagelin
Ewa Myrbrink
Vakant

Svenska Kelpieklubben

Svenska Kelpieklubben är en förening som har avelsansvar för Australian Kelpie, en hundras som går under FCI-rasgrupp: Vall- Boskaps- och Herdehundar, och tillhör även en av de raser som kallas för brukshund inom Svenska Brukshundklubben.


© Svenska Kelpieklubben