Styrelsen 2020

Nedan följer vilka som sitter i styrelsen och valberedningen
under verksamhetsåret 2020.


Ordförande

Renate Hagelin

Vice ordförande

Kristina Svanfeldt

Sekreterare

Ida Davidsson

Kassör

Annette Rydebrink

Ordinarie ledamot

Cecilia Mårtensson

Ordinarie ledamot

Martti Keskinen

Ordinarie ledamot

Sofia Olsson

Suppleant

Lennart Keskitalo

Suppleant

Ann-Sofie Lindgren

Revisor

Nathalie Stors

Revisor

Susanne Konola

Revisorsuppleant

Annette Johansson

Revisorsuppleant

Maria Dahlberg

Valberdning

Sammankallande

Eva Karlsson Myrbrink
Maria Fondelius
Kicki Jidebom

Svenska Kelpieklubben

Svenska Kelpieklubben är en förening som har avelsansvar för Australian Kelpie, en hundras som går under FCI-rasgrupp: Vall- Boskaps- och Herdehundar, och tillhör även en av de raser som kallas för brukshund inom Svenska Brukshundklubben.


© Svenska Kelpieklubben