Uppfödarenkäten


Uppfödarenkäten är en lista med inrapporterad hälsoinformation om Australian kelpies.

Informationen rapporteras in från både uppfödare och valpköpare, både via enkäten för Sjukdomsrapportering och direkt till Avelskommittén. Denna lista är till för uppfödare som medlemmar i Svenska Kelpieklubben som har minst en valpkull över 1 år och aktivt rapporterar hälsoinformation om sin egen uppfödning. För att delta i Uppfödarenkäten, kontakta Avelskommittén.

Svenska Kelpieklubben

Svenska Kelpieklubben är en förening som har avelsansvar för Australian Kelpie, en hundras som går under FCI-rasgrupp: Vall- Boskaps- och Herdehundar, och tillhör även en av de raser som kallas för brukshund inom Svenska Brukshundklubben.


© Svenska Kelpieklubben