SVEKK-plaketter


Vid varje årsmöte hos Svenska Kelpieklubbens delas det ut plaketter till ekipage som under det gånga året har erhållit titlar eller startat på mästerskap – oavsett gren! 

Du som medlem har förmånen att med din Australian Kelpie erhålla plakett för championat, titlar och deltagade på mästerskap under årsmötet. Du kan erhålla plakett för följande:

  • Alla registrerade championat, svenska som utländska.

  • TJH

  • KORAD

  • GK VALLH PR

  • Deltagande på mästerskap, nationella som internationella.

Svenska Kelpieklubben

Svenska Kelpieklubben är en förening som har avelsansvar för Australian Kelpie, en hundras som går under FCI-rasgrupp: Vall- Boskaps- och Herdehundar, och tillhör även en av de raser som kallas för brukshund inom Svenska Brukshundklubben.


© Svenska Kelpieklubben