Skip to main content

Nybliven kelpieägare?


Svenska Kelpieklubben vill gratulera dig till ett utomordentligt bra rasval och vi tror du kommer bli nöjd med din nya kamrat och att du kommer få många roliga och aktiva år tillsammans med din Australian Kelpie!

Utvärdera din kelpie

Australian kelpie är förhållandevis frisk och en mentalt stabil hundras. För att bidra till att de förblir det, behövs så mycket statistik som möjligt. Det ger underlag för uppfödarna att kunna utvärdera sin avel och rasklubben ska få tillförlitlig statistik på hälsa och mentalitet inom hundrasen. Därför hoppas vi i Svenska Kelpieklubben att du som kelpieägare vill hjälpa till med detta arbete genom att göra höfledsröntgen på din hund och genomföra mentalbeskrivning. Detta kan du göra tidigast när hunden är 12 månader. Genom ditt bidrag kan vi fortsätta njuta av denna sunda och trevliga hundras som vi har idag, även i framtiden.

Ytterligare hälsotest som med fördel kan göras samtidigt som höftröntgen är armbågsröntgen. Som kelpieägare är det också väldigt skönt att veta att din hund har bra höfter och armbågsleder, som håller för de aktiviteter som du vill göra tillsammans med din hund så som att valla, träna bruks eller agility.

Korning

Du kan få djupare beskrivning av din hunds mentalitet genom att göra ett mentaltest hos SBK. Det kan du tidigast göra när hunden har fyllt 18 månader och senast innan den fyller 4 år, samt har genomfört mentalbeskrivnignen. Mentalbeskrivning och mentaltest gör att du lär känna din hund bättre och får kännedom om hur din hund kan reagera i olika situationer som den kan utsättas för i livet. Dessutom får uppfödaren mer information om sin avel.

Blir din kelpie godkänd på mentaltestet kan den få titeln korad i stamtavlan genom att även genomföra en exteriörbeskrivning, och bli godkänd på den. Exteriörbeskrivningen är också bra att göra för att ge uppfödare och Svenska Kelpieklubben möjlighet att hundrasens utveckling rent exteriör, så som tandstatus, mankjöjd och andra viktiga exteriöra förhållanden.

Vallanlagstest

Australian kelpie är till grunden en vallhund och du kan utvärdera din hunds vallningsförmåga genom ett vallanlagstest. Hundens naturliga fallenhet för de olika egenskaperna som utmärker den till en vallhund utvärderas, vilket innebär att du inte behöver träna din hund inför detta anlagstest.

Vallanlagstestet är bra att göra för att ge uppfödare och Svenska Kelpieklubben möjlighet att utvärdera kelpiens naturliga fallenhet för de olika egenskapernasom behövs för en vallhund.

Information om tillfällen för vallanlagsstest kommer normalt ett par gånger om året på Svenska Kelpieklubbens hemsida.

Kontakta oss!

Har du funderingar eller frågor är du varmt välkommen att kontakta oss i Svenska Kelpieklubben.