Skip to main content

Kommittéer


Kommittéer för Svenska Kelpieklubben under det aktuella verksamhetsåret 2022/2023.

Kommittéer

 • Avelskommittén:
  Maria Dahlberg
  Sammankallande
 • Vallningskommittén:
  Ewa Karlsson Myrbrink
  Sammankallande
 • Mentalitetskommittén:
  Martti Keskinen
  Sammankallande

Aktivitetsområden

 • Södra:
  Kamilla Roupé
  Sammankallande
 • Östra:
  Maria Kättström
  Sammankallande
 • Bergslagen:
  Pia Juntunen
  Sammankallande
 • Västra:
  VAKANT
 • Västerbotten:
  VAKANT