Välkommen

till Svenska Kelpieklubben webbsida


Svenska Kelpieklubben har avelsansvar för hundrasen Australian kelpie och är en del av Svenska Brukshundsklubbens organisation. Svenska Kelpieklubben startades 1976 och har idag omkring 450 medlemmar. Klubbens uppgift är att väcka intresse för hundrasen och främja avel av mentalt och exteriört sunda hundar av rasen samt bevara och utveckla rasens arbetande egenskaper.

På webbsidan finns information om statistik, avel, resultat, valpkullshänvisning och annonsering om träffar, tävlingar och utställningar.

Geografiskt är klubben indelad i lokala aktivitetsområden. Inom dessa områden anordnas för medlemmarna lydnadstävlingar, utställningar, MH/MT, vallanlagstest och mer där till.

Anslagstavlan

Pressmeddelande från FS, SBK

2023-09-18

På förekommen anledning vill Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse delge organisationen och andra berörda information om de meddelanden som utan förankring har gått ut via sociala medier.

Bakgrunden är att det under den senaste tiden har upptäckts flera aktiviteter som inte är förenliga med Svenska Brukshundklubbens verksamhet och uppdrag eller till gagn för organisationens medlemmar. Det handlar om flera allvarliga överträdelser mot gällande regelverk och lagstiftning. Granskningen har precis börjat och vi ber om förståelse för att vi i nuläget inte kan gå ut med närmare information om de aktuella händelserna.Angående de personer som nu valt att lämna förbundsstyrelsen och kansliet så bör det betonas att det inte har förkommit någon påverkan för att få dem att lämna sina respektive uppdrag. Det är mycket olyckligt att de valt att göra det utan förvarning samt lägga ut oförankrade pressmeddelanden som inte beskriver helheten, vilket har skapat oro och onödiga spekulationer i organisationen.

Enligt Svenska Kennelklubbens policy för sociala medier kommer företrädare för SBK inte att kommentera diskussioner på Facebook eller andra sociala medier. Vi uppmanar samtliga förtroendevalda att följa samma policy, för att undvika polarisering och ryktesspridning.

Slutligen vill vi be alla medlemmar om ursäkt för de falska pressmeddelanden som lags ut och skapat oreda i organisationen. Förbundsstyrelsen kommer att återkomma med information. Granskningen har som sagt precis börjat och kommer att fortsätta intill dess att vi har uppnått full transparens i verksamheten. Vår fulla övertygelse är att Svenska Brukshundklubben kommer att gå starkare ur denna situation.

/Förbundsstyrelsen

Svenska Kelpieklubben

Svenska Kelpieklubben är en förening som har avelsansvar för Australian Kelpie, en hundras som går under FCI-rasgrupp: Vall- Boskaps- och Herdehundar, och tillhör även en av de raser som kallas för brukshund inom Svenska Brukshundklubben.


© Svenska Kelpieklubben