Välkommen

Till Svenska kelpieklubbens webbsida


Föreningen som har avelsansvar för Australian Kelpie, en hundras som går under FCI-rasgrupp: Vall- Boskaps- och Herdehundar, och tillhör även en av de raser som kallas för brukshund inom Svenska Brukshundklubben.

Klubbens uppgift är att väcka intresse för och främja avel av mentalt och exteriört sunda hundar av rasen samt bevara och utveckla rasens arbetande egenskaper. På webbsidan finns information, statistik, avel, valpförmedling, resultat, gratulationer, annonsering om träffar med mera.

  • Drim, Era & Cora

Sociala medier

Passa på att även följa Svenska kelpieklubben på sociala medier. För att vara med i gruppen på facebook behöver du vara medlem i SVEKK.

Svenska Kelpieklubben

Svenska Kelpieklubben är en förening som har avelsansvar för Australian Kelpie, en hundras som går under FCI-rasgrupp: Vall- Boskaps- och Herdehundar, och tillhör även en av de raser som kallas för brukshund inom Svenska Brukshundklubben.


© Svenska Kelpieklubben