Skip to main content

Styrelse


Styrelse och valberedning för Svenska Kelpieklubben under det aktuella verksamhetsåret 2024/2025.

Styrelse

 • Ordförande:
  Monica Eriksson
 • Vice ordförande:
  Lonja Nimbs
 • Sekreterare:
  Cecilia Norrbrink
 • Kassör:
  Helie Boman
 • Ordinarie ledamot:
  Manuela Santos
 • Ordinarie ledamot:
  Ola Albertsson
 • Suppleant:
  Mari Lindström
 • Suppleant:
  Sara Kärrlander

Revisorer & Revisorsuppleanter

 • Revisor:
  Susanne Konola
 • Revisor:
  Åsa Bergström
 • Revisorsuppleant:
  Inger Hillskog Roth
 • Revisorsuppleant:
  Maria Dahlberg

Valberedning

 • Sammankallande:
  Ewa Myrbrink
 • Ordinarie:
  Bim Wikström
 • Ordinarie:
  VAKANT