Protokoll


Protokollen är tillgängliga för klubbens medlemmar. Inloggningsuppgifter skickas ut till den mejladress du har sparat i medlemsregistret.

Inplanerade styrelsemöten

Datum styrelsemöteDeadline att in skicka skrivelser och frågor
21 november 2022

7 november 2022 kl. 12:00

19 december 2022

5 december 2022 kl. 12:00

16 januari 2023

2 januari 2023 kl. 12:00

20 februari 2023

6 februari 2023 kl. 12:00

Styrelsen

Svenska Kelpieklubben

Svenska Kelpieklubben är en förening som har avelsansvar för Australian Kelpie, en hundras som går under FCI-rasgrupp: Vall- Boskaps- och Herdehundar, och tillhör även en av de raser som kallas för brukshund inom Svenska Brukshundklubben.


© Svenska Kelpieklubben