Styrelse


Styrelse och valberedning för Svenska Kelpieklubben under det aktuella verksamhetsåret 2022/2023.

Styrelsen

Ordförande

Monica Eriksson

Vice ordförande

Kristina Svanfeldt

Sekreterare

Sofia Olsson

Kassör

Maria Åström

Ordinarie ledamot

Cecilia Norrbrink

Ordinarie ledamot

Martti Keskinen

Suppleant

Mari Lindström

Suppleant

Manuela Santos

Revisorer & revisorsuppleanter

Revisor

Susanne Konola

Revisor

Nathalie Stors

Revisorsuppleant

Åsa Bergström

Revisorsuppleant

Maria Dahlberg

Valberedning

Sammankallande

Ewa Myrbrink

Ordinarie

VAKANT

Ordinarie

VAKANT

Svenska Kelpieklubben

Svenska Kelpieklubben är en förening som har avelsansvar för Australian Kelpie, en hundras som går under FCI-rasgrupp: Vall- Boskaps- och Herdehundar, och tillhör även en av de raser som kallas för brukshund inom Svenska Brukshundklubben.


© Svenska Kelpieklubben