Skip to main content

Styrelse


Styrelse och valberedning för Svenska Kelpieklubben under det aktuella verksamhetsåret 2022/2023.

Styrelsen

Ordförande

Monica Eriksson

Vice ordförande

Kristina Svanfeldt

Sekreterare

Sofia Olsson

Kassör

Maria Åström

Ordinarie ledamot

Cecilia Norrbrink

Ordinarie ledamot

Martti Keskinen

Suppleant

Mari Lindström

Suppleant

Manuela Santos

Revisorer & revisorsuppleanter

Revisor

Susanne Konola

Revisor

Nathalie Stors

Revisorsuppleant

Åsa Bergström

Revisorsuppleant

Maria Dahlberg

Valberedning

Sammankallande

Ewa Myrbrink

Ordinarie

VAKANT

Ordinarie

VAKANT