Skip to main content

NHAT - Natural Herding Aptitude Test


Australian kelpie ska ha en naturlig instinkt och fallenhet för att valla får, både på öppen ostängslad mark och i inhägnade fållor. För att bibehålla Australian kelpiens vallanlag kan ägare till Australian kelpies genomföra vallanlagstest för att testa rasens naturliga vallegenskaper.

Svenska Kelpieklubben har sedan 1 oktober 2007 arbetat aktivt med ett inofficiellt register för de hundar som genomfört test av vallningsanlag. Testet utfördes då enligt det regelverk som Beardedcollieklubben hade tagit fram. Sedan 1 januari 2018 finns det officiella vallanlagstest för Australian kelpie. Testet ansvaras av Svenska Kroppsvallarna och är en översättning samt bearbetning av FCI:s regler kring NHAT.

För kroppsvallande raser, däribland vår ras, så finns from 2018 ett officiellt vallanlagsprov som kallas NHAT, en förkortning av Natural Herding Aptitude Test. För att göra anlagsprovet måste hunden vara minst 12 månader och föraren ska vara ansluten till någon SKK-klubb.

Socialt beteende

Det är ett 2-delat prov där den första delen kallas Socialt beteende och där ingår:

 • Kontakt med människor och hundar där hunden kommer att passera igenom en korridor av människor och senare en korridor där de har sina hundar med. Aggressivitet eller rädsla accepteras inte och hunden ska uppvisa ett naturligt beteende gentemot andra hundar.

 • Känslighet för ljud, hunden ska inte visa rädsla för plötsligt uppkommet ljud.

 • Relation till föraren, man vill se hur hunden samarbetar med sin förare i en obekant miljö. Hunden är okopplad och ska följa sin förare på en kort runda. Det är inte en lydnadsövning, men hunden ska följa sin förare.

 • Hinder, hunden ska ta sig över ett hinder.

 • Utan förare, en medhjälpare håller i kopplet medan föraren går en bit bort. Hunden förväntas hålla sig lugn och inte visa på stress.

 • Inkallning, hunden kopplas loss och föraren kallar in.

Detta är vad som ingår i första delen, hunden kan endera kan få omdömet:

 • G: Godkänd
 • EG: Ej Godkänd
 • DIS: Diskvalificerad

Vallningsanlag

Hunden måste vara godkänd för att gå vidare till den andra delen Vallningsanlag och där ingår:

 • Närma sig flocken, fåren står i en fålla, föraren har sin hund kopplad och går ett varv runt fållan innan de går ca 50 meter bort från fållan till en startpunkt. Ekipaget går rakt mot fållan och efter ca 10 meter kopplas hunden loss, utan kommandon eller signaler från föraren. Anlagstestaren vill se vad hunden gör, Vilket intresse har den av fåren? Väl framme vid fållan ser man om hunden letar balanspunkt. Anlagstestaren kan också be föraren gå in i fållan utan hund och flytta runt fåren.

 • Kontakt med flocken, anlagstestaren kan be föraren gå in i fållan med kopplad hund och om hunden visar rätt attityd kan den vara lös. Om en hund visar aggressivitet eller rädsla, så avbryts testet.

 • Intresse och initiativ, anlagstestaren kommer att titta på hundens intresse för djuren och dess naturliga fallenhet för att kontrollera djurens rörelser utan kommandon från föraren.

Detta är vad som ingår i den andra delen, hunden kan endera få omdömet:

 • EXC: Excellent
 • G: Good
 • INS: Bristfällig-Insufficient
 • DIS: Diskvalificerad

Det första åren fanns inte omdömet Excellent, utan då var Very Good det högsta att få.

Hund som blir Diskvalificerad får inte göra om vallanlagsprovet, det får däremot en hund som får omdömet Insufficient/INS.
Hundens resultat förs in på SKK Hunddata.

Svenska Kennelklubben/SKK har till Svenska Kroppsvallarklubben, SvKV gett ansvaret för de kroppsvallande rasernas anlagsprov och efterföljande prov och tävlingar. Rasklubbar, som Svenska Kelpieklubben, kan stå som något som kallas teknisk utförare och kan ge egna rasen företräde och i mån av plats ta emot andra kroppsvallande raser. På de två anlagsprov jag haft, så har det förutom AK varit Isländsk Fårhund, Australian Cattledog, Shetland Sheepdog och Långhårig Collie med på proven.

Efter godkänt NHAT kan man göra ett Vallarbetsprov/Herding Working Test, förkortat HWT.