Skip to main content

MH-Idealprofil


Svenska Kelpieklubben har tagit fram en idealprofil på hur en Australian Kelpie bör agera på en MH-beskrivning. Beakta dock att det är en idealprofil med en tydlig målinriktning och att väldigt få hundar lyckas uppfylla den till 100 %!

Uppfödarna har ett stort ansvar att välja föräldradjur som har större möjlighet att lämna efter sig avkommor som är lekglada, socialt trygga, nyfikna, allmänt orädda utan kvarstående rädslor samt att de är skottfasta. Detta för att kelpien skall kunna arbeta under olika förhållanden och ska fungera bra i vardagen.

Mentalbeskrivningen blir en kvalitetsgaranti för aveln, därför är det viktigt att hela kullar blir beskrivna. Det är i regel sammantagna kullgenomsnittet som nedärvs ifrån en individ i en kull. Vissa egenskaper har hög arvbarhet som till exempel rädslor.

Idealprofilen är ett sätt att läsa och utvärdera på ett enkelt sätt. Det blir ett hjälpmedel för uppfödare och valpköpare om vad de ska titta efter.

Ur rasstandarden:

Egenskaper / Mentalitet
"Kelpien är en utomordentligt vaken, livlig och i hög grad intelligent hund med ett milt och fogligt lynne. Den har en påfallande lojalitet och plikttrogenhet. Rasen har en nästan outtömlig energi och kräver därför en hel del motion. Den är ganska självständig och kan ofta förutse förarens önskemål. Under vallningsarbetet är detta en stor fördel, då den reagerar på djurens rörelser snabbare än föraren. Den är mjuk mot sin förare men inte vek i arbetet. Typiskt är dess välvilliga inställning till människor och dess läraktighet, vakenhet och samarbetsförmåga."

Analysverktyget med MH-idealprofil

Inom klubben har det tagits fram ett verktyg för kunna se vad kullar har lämnat göra provparningar utifrån MH-idealprofilen.

Importerad rasdata januari 2024. Senast uppdaterad: 2024-03-17.

MH-idealprofil

Färgerna betyder att grönt är idealt, gult är bra, vitt är acceptabelt och rött är oacceptabelt.

Fördelning MH-resultat

Färgfördelningen nedan visar var Auatralian kelpie står idag.