Skip to main content

SVEKK-plaketter


Du som medlem har förmånen med din Australian kelpie att erhålla plaketter eller digitalt diplom för era prestationer så som championat, vissa titlar och deltagande på mästerskap som ni genomfört under det gånga året. Vilka som erhåller plaketter presenteras på Svenska Kelpieklubbens årliga medlemsmöte under det första kvartalet.

Du kan erhålla plakett för följande:

  • alla registrerade championat - svenska som utländska

  • KORAD

  • TJH

  • AH

  • GK VALLH PR

  • HWT

  • deltagande på mästerskap - nationella som internationella.

För att erhålla Svenska Kelpieklubbens plaketter ska du vara medlem i Svenska Kelpieklubben och de svenska titlar som din hund har fått under det gånga året, ska vara registrerade hos SKK och synas på SKK Hunddata/Avelsdata. Utländska championat som ännu inte har skickats in till SKK och registrerats, kan du anmäla om att erhålla plakett genom att skicka en kopia av championatbekräftelsen till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Svenska Kelpieklubben skickar fysisk plakett eller digitalt diplom till dig efter efter årsmötet. Klubben står för portot.

Ansök om SVEKK-plakett

Du kan ansöka SVEKK-plakett för 2023 års erhållna priser fram till och med 3:e mars 2024