Skip to main content

Sjukdomsrapportering


Svenska Kelpieklubben har som mål att bibehålla hundrasen så frisk och mentalt stabil som möjligt. Genom ditt bidrag att rapportera in sjukdomsdiagnoser, mentala problem eller dödsorsak om din hund eller en hund som du har fött på kan rasklubben få en god översikt av hundrasens tillstånd gällande mentalitet och sjukdomar. 

Du kan skicka in om din hund har:

 • Gått bort/avlivats oavsett orsak.
 • Drabbats av någon sjukdom.
 • Haft fertilitetsproblem (gäller inte hundar som haft valpar genom naturlig parning).
 • Har mentala/beteende problem så som exempelvis:
  - bettproblematik,
  - svåra rädslor (ex. ljud, hantering, socialt m.m.),
  - aggressivitet mot människor,
  - stor och/eller omotiverad aggressivitet mot andra hundar,
  - eller annat beteende med stor påverkan i er vardag.

Du kan även skicka in informationen till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..