Skip to main content

Statistik


Australian kelpie har genom bland annat RAS en mängd data som det förs statisitk över, så som mentalitet, hälsa och resultat från bland annat vallangtester och exteriörbeskrivningar. Här kan du läsa och begrunda statistiken.

Mentalbeskrivning

Statistik på Australian kelpies med genomförda mentalbeskrivningar.

HD- och ED-röntgen

Statistik på Australian kelpies som har gjort röngten av höfter samt armbågar.

Vallning

Statistik på Australian kelpies som har genomfört vallanlagstest eller blivit godkända på SVAK vallhundsprov.

Övrig statistik

Annan data med förd statistik på Australian kelpie.