Skip to main content

Kelpieenkäten


Sedan 2016 har Svenska Kelpieklubben haft en årlig hälsoenkät för hundrasen. Rasklubben har frågat ägare till hundar som under det aktuella året fyller 4, 8 eller 12 år att svara på en relativt omfattande enkät om hundarnas hälsa, mentalitet och beteende. 

Genom enkäten får klubben en översikt kring hälsoläget i rasen och får information om hur hundarna beter sig och fungerar i vardagen samt i andra situationer. Genom att klubben får svar gällande till stor del samma hundar med 4 års mellanrum hoppas klubben kunna följa hur hälsan och mentaliteten utvecklas med åldern på hundarna.

Under 2019 har klubben kompletterat enkäten med frågor kring vallning och bytt namn på enkäten till ”kelpieenkäten” eftersom den handlar om mer än bara den fysiska hälsan.

Enkäten hjälper klubben att föra arbetet framåt med att bevara för en frisk Australian kelpie även i framtiden.

Sammanställning av tidigare enkäter

Läs sammanställningar av tidigare hälsoenkäter som har genomförts av ägare med Australian Kelpies i åldrarna 4, 8 och 12 år.