Skip to main content

Rekommendationer för avelsdjur


Svenska Kelpieklubben har en rasspecifik avelsstrategi (RAS) som beskriver rasens styrkor och utmaningar som finns och rymmer de avelsrekommendationer som rasklubbens medlemmar har kommit överens om.

Svenska Kelpieklubben har satt upp rekommendendationer för avelsdjur utifrån RAS. Detta för att bidra till att Australian kelpie utvecklas framåt och rasklubben uppfyller de mål som har satts upp i handlingsplanen. Svenska Kelpieklubben önskar att dessa rekommendationer följs av uppfödare och hanhundsägare som låter sina hundar gå i avel.

Svenska Kennelklubbens krav

För att registera en valpkull av Australian kelpie ska den uppfylla de krav som Svenska Kennelklubben har satt upp:

 • Uppfödaren ska vara medlem i SKK eller SKK-ansluten klubb och följa SKK gällande grundregler, avelspolicy och hälsoprogram.

 • Föräldradjuren ska vara höftledsröntgade med HD grad A eller HD grad B som resultat.

 • Föräldradjuren skall ha känd mental status (MH).
  Hundar födda från och med 1/1 2017 skall ha ”Känd mental status för avel” för att få använda i avel vilket innebär att hunden måste ha kryss i alla rutor på MH. Skott kan avstås, det blir ändå ett kryss i den rutan.

Svenska Kelpieklubbens rekommendationer

Du som uppfödare ska vara insatt i SKK's regelverk gällande avel. Du ska även ha kännedom om RAS för Australian kelpie. 

Uppfödare

 • Uppfödare ska vara medlem i Svenska Kelpieklubben.

Avelshundar

 • Hälsa

  Om armbågar är röntgade bör resultatet vara ED ua (0).

  Genomfört ultraljud på hjärta innan parning. Resultatet bör vara utan anmärkning på hundar under 7 år. Hundar med små läckage i klaffarna som kan hänföras till normalvariation kan även användas i avel. Hundar från 7 års ålder kan små förändringar eller små läckage vid ultraljud vara acceptabelt men inte patologiska blåsljud hos hundar yngre än 10 år. 

 • Mentalitet

  Mentalbeskriven med värdesiffra 3, 4 eller 5 i momentet kontakt 1a – 1c, samt värdesiffra 1, 2 eller 3 i skottprov moment 10.
  eller
  Känd mental status (MH) samt godkänd i Korningens mentaldel (MT)
  eller
  godkänt vallhundsprov.

 • Exteriör

  Minst Good (2:a enligt gamla systemet) i Öppenklass/bruksklass
  eller
  minst Very Good (1:a enligt gamla systemet) i Unghundsklass
  eller
  godkänd på korningens exteriördel.

 • Allmänt

  Hunden bör inte vara yngre än cirka 3 år vid första parningen.

Utvärdering

 • Utvärdera avkommors hälsa och mentalitet med MH och HD-röntgen efter 2 kullar (eller 10 avkommor) innan en tik eller hane används igen i avel.

Antal avkommor

 • Undvika att upprepa samma eller snarlika kombinationer. Det har en negativ effekt på den genetiska variationen i rasen.

 • Ingen hund i rasen bör få över 36 avkommor i Sverige. Idealt är att en hund får omkring 14-16 avkommor i Sverige under sin livstid.

 • Ingen hund bör överstiga 72 barnbarn i Sverige.

 • Har någon av föräldrarna till en hane mer än 72 barnbarn i Sverige bör hundägare vara restriktiv med att låna ut hane gå i avel.

 • Ta hänsyn till hur en hunds syskon har använts i avel.

 • Ingen hund bör överanvändas i avel.