Skip to main content

WKC-registerade hundar i stamtavlan


Idag råder det en mycket liten population för avel inom Australian kelpie. Det innebär att vi har inte råd att slå ut lämpliga individer för avel, även om de har Working kelpie i sina stamtavlor. I en lagom omfattning behöver Australian kelpie nytt blod för att att utöka den lilla population vi har.

Individer med ovanliga eller unika stamtavlor bör ses som en tillgång i aveln, med förutsättning att individerna är friska och som mentalt motsvarar rasens medelvärden vad gäller MH.

Från början var Australian kelpie och Working kelpie en och samma hundras i Australien med samma rasnamn, Australian kelpie. Men olika inriktningar på aveln och motsättningar mellan uppfödare gjorde att rasen delades till två olika register, Australian kelpie i ANKC och Working kelpie i WKC. 

Idag finns det länder där Australian kelpie och Working kelpie är registrerade under samma namn, det vill säga att ursprungsnamnet är Australian kelpie. Om en Working kelpie har en godkänd FCI stamtavla som Australian Kelpie registreras den inom SKK som Australian kelpie.

För att uppmärksamma om det finns Working kelpie i stamtavlan går det att titta efter beteckningen WKC (Working Kelpie Council) i registreringsnumren hos hundarna.

Working Kelpie Council tillhandahåller ett register i Australien för Working kelpie. Registret är inte accepterat som ett officiellt register av ANKC (Australian National Kennel Council).

Det finns ett fåtal Working kelpie-uppfödare som har fortsatt att registrera sina hundar i ANKC sedan rasen delades. De betraktas då som Australian kelpies, men kan vara av Working kelpie-typ.

En Working kelpie som importeras till Europa kan i vissa länder få en FCI stamtavla som Australian kelpie. I något land ska hunden först visas på utställning och bedömas som en rastypisk Australian kelpie och ska ha fria höftleder vid röntgen. I ett annat land ska den göra ett litet valltest och i ytterligare ett annat land ett litet karaktärstest. Förutsättningarna för registrering skiljer sig alltså, i vissa länder registreras hunden som Australian kelpie direkt och i vissa länder inte alls. I Sverige har Working kelpie som har WKC stamtavlor ett eget register efter beslut om delning av raserna år 2000.

Svenska Kelpieklubbens policy för avel är att följa SKK:s avelspolicy. Alla hundar som har en av FCI godkänd stamtavla räknas som Australian Kelpie och är således godkända i aveln med Australian kelpie.

Om en hund ej kan registreras som Australian kelpie vid direkt import till Sverige, på grund av den inte har en ANKC-registrering, kommer den att registreras som en Working Kelpie.

Om man vill använda en Working kelpie (Registrerad i SKK som Working Kelpie) med en Australian kelpie kan man göra en ansökan till SKK om detta, för att få registrera avkommorna i X-registret. Läs mer om X-register i Svenska Kennelklubbens Registreringsregler.