Uppfödarelista


Är du uppfödare av Australian kelpie och finnas med på Svenska Kelpieklubbens uppfödarelista?
Då kan du anmäla dig till oss, kom ihåg att denna tjänst är till för dig som är medlem i Svenska Kelpieklubben.

De uppgifter som kommer att finnas på uppfödarelistan är kennelnamn, kontaktuppgifter och eventuell länk till uppfödarens egen hemsida. Ansvarig för uppfödarlistan är avelskommittén. Ändringar i uppfödarlistan delges styrelsen vid styrelsemöte.

Nyanmälan

Uppfödare, vilken har parat tik som uppfyller Svenska Kennelklubbens
grundregler och sannolikt kan anta att tiken är dräktig, är välkommen att anmäla sig till uppfödarlistan. En tik kan anses sannolikt dräktig efter genomfört ultraljud, alternativt uppvisar sedvanliga tecken på dräktighet.

För att nyanmäla dig till uppfödarlistan kontakta Avelskommittén.

Uppfödare från utlandet

Utländska uppfödare får stå med på uppfödarlistan om de är medlem i SVEKK. Det skall framgå att uppfödaren är från annat land.

Utan kennelnamn

Uppfödare utan registrerat kennelnamn skall vid första kull inom 80 dagar från sin anmälan bekräfta att valpar fötts, för att få stå kvar som uppfödare på listan.
Om man har för avsikt att bli uppfödare av Australian kelpie, kan man anmäla sig på uppfödarlistan om man har registrerat ett kennelnamn och kan då kvarstå i 1 år utan parad tik.

Tidigare anmäld uppfödare

Tidigare amnäld uppfödare står kvar på uppfödarlistan under 5 år, räknat från senast födda kull. 

Vid kontroll av listan och ansvarig konstaterar att uppfödare inte haft någon kull de senaste fem åren, sker dialog med uppfödaren om det finns skäl att kvarstå. Styrelsen fattar därefter beslut om uppfödaren skall kvarstå och hur länge.

Svenska Kelpieklubben

Svenska Kelpieklubben är en förening som har avelsansvar för Australian Kelpie, en hundras som går under FCI-rasgrupp: Vall- Boskaps- och Herdehundar, och tillhör även en av de raser som kallas för brukshund inom Svenska Brukshundklubben.


© Svenska Kelpieklubben