Västra aktivitetsområde

Västra Götaland - Halland med omnejd


Inga planerade aktiviteter

Förnärvarande inga planerade aktiviteter hos Västra aktivitetsområdet.

Kontaktperson

Sammankallande: Ulrika Floryd

Svenska Kelpieklubben

Svenska Kelpieklubben är en förening som har avelsansvar för Australian Kelpie, en hundras som går under FCI-rasgrupp: Vall- Boskaps- och Herdehundar, och tillhör även en av de raser som kallas för brukshund inom Svenska Brukshundklubben.


© Svenska Kelpieklubben