Bergslagens aktivitetsområde

Närke - södra Dalarna - östra Värmland - västra Västmanland


Inga planerade aktiviteter

Förnärvarande inga planerade aktiviteter hos Bergslagens aktivitetsområde.

Kontaktperson

Sammankallande: Ann-Sofie Lindgren

Svenska Kelpieklubben

Svenska Kelpieklubben är en förening som har avelsansvar för Australian Kelpie, en hundras som går under FCI-rasgrupp: Vall- Boskaps- och Herdehundar, och tillhör även en av de raser som kallas för brukshund inom Svenska Brukshundklubben.


© Svenska Kelpieklubben